Transkripcija i prijevod audio snimki

Transkripcija riječi ima nekoliko značenja u različitim poljima. U biologiji transkripcija znači genetska transkripcija, gdje se informacije iz molekula DNK pretvaraju u RNK; u svijetu glazbe glazbena notacija ili, također, prilagođavanje glazbene notacije drugom instrumentu. Lingvisti, međutim, definiraju značenje riječi na dva načina. Prva metoda se bavi transliteracijom, pri čemu se znakovi iz jedne abecede ogledaju u znakovima druge abecede ili se mijenja pravopis riječi iz jednog slova u drugo. Druga metoda je povezana sa prijevodom, pri čemu je transkripcija u osnovi metoda pretvaranja govora u tekst.

Pojednostavljeno rečeno, transkripcija bilježi sadržaj zvučnih ili video datoteka u tekstualnu formu, koja se zatim prevodi po želji.

Šta se može transkribirati?

Zvučne ili video datoteke:

 • predavanja,
 • sastanaka,
 • video konferencija,
 • važnih poziva,
 • podcasta,
 • intervjua,
 • istraživanja,
 • diktata,
 • YouTube videa,
 • itd.

K&J Translations nudi pristupačne, visokokvalitetne, brze transkripcije i prijevode Vaših zvučnih i audio datoteka. Transkripcije i prijevodi moraju biti tačni, razumljivi i lingvistički i terminološki relevantni.

Transkripcija nudi brojne prednosti i sigurno uključuje bolje razumijevanje zvučnih i video zapisa za Vas i za Vaše klijente.

Transkripcija Vam je potrebna za pretvorbu datoteke u pisanu formu ili za upotrebu Vašeg sadržaja na nove, kreativne načine. Ovo može povećati broj korisnika Vaših proizvoda i poboljšati Vaše usluge.

Pored transkripcije i prijevoda zvučnih zapisa, nudimo i sljedeće usluge:

 • Prijevod tekstova na različite jezike,
 • dodatnu lekturu i korekturu teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
Cijene prijevoda
Prijevodi

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.ba ili preko donjeg obrasca.

Besplatna
ponuda