Lektura i korektura

Veliki je gubitak kada sjajna ideja nije pravilno napisana!

Da li ste napisali tekst na svom maternjem ili stranom jeziku, ali niste sigurni da li je gramatički tačan?

Nudimo Vam kvalitetnu lekturu svih vrsta tekstova. Svi naši lektori su specijalizirani stručnjaci za različite oblasti tekstova i izvorni govornici izabranog jezika!

U lekturi garantiramo ne samo uklanjanje gramatičkih i tipografskih grešaka, već i stilsku i terminološku relevantnost teksta. Pored ispravki, naši lektori Vam također pomažu sa prijedlozima i komentarima za poboljšanje teksta.

Lektura svih vrsta tekstova:

  • godišnja izvještaja,
  • uputstva,
  • reklame,
  • tehnički tekstovi,
  • internetske stranice,
  • literatura,
  • dodiplomski, magistarski i doktorski radovi,
  • ostalo.

Pored lekture, nudimo i standardne i ovjerene prijevode.

Cijene prijevoda
Prijevodi

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.ba ili preko donjeg obrasca.

Besplatna
ponuda