Blog

BLOG

1409, 2020

Poslovati u Francuskoj

Ako je u vašim budućim planovima pokretanje ili širenje poslovanja na francuskom području, morate poznavati bitne faktore koji su jako korisni da bi uspješno poslovali. Imati dovoljno resursa i početni kapital nije uvijek dovoljno, jer u ovom slučaju još bitnije je dobro [...]

3108, 2020

Kako poslovati u SAD-u

30% ukupne svjetske ekonomske aktivnosti čini američko tržište, razlog zbog kojeg se to može pokazati kao prava prilika za pokretanje određenog poslovanja. Međutim, komplikovani procesi započinjanja poslovanja, zapošljavanja, poreza i zakonskih obaveza mogu biti velika prepreka mnogima koji žele uložiti na američko [...]

1409, 2020

Poslovati u Francuskoj

Ako je u vašim budućim planovima pokretanje ili širenje poslovanja na francuskom području, morate poznavati bitne faktore koji su jako korisni da bi uspješno poslovali. Imati dovoljno resursa i početni kapital nije uvijek dovoljno, jer u ovom slučaju još [...]

3108, 2020

Kako poslovati u SAD-u

30% ukupne svjetske ekonomske aktivnosti čini američko tržište, razlog zbog kojeg se to može pokazati kao prava prilika za pokretanje određenog poslovanja. Međutim, komplikovani procesi započinjanja poslovanja, zapošljavanja, poreza i zakonskih obaveza mogu biti velika prepreka mnogima koji žele [...]

2607, 2020

Koliko se jezika govori u Indiji?

U Indiji su prisutni različiti jezici, pri čemu 78,05% stanovništva govori onima koji pripadaju indoarijskoj porodici jezika. Nakon toga slijede dravijski jezici koji čine 19,64% stanovnika. Preostalih 2,31% govori jezike koji pripadaju raznim drugim jezičkim porodicama, obuhvatajući tai-kadai i [...]

Go to Top